Süni csoport

 
 „ Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet.” 

Angela Schwindt
 
 
   Csoportszobánk galériás, felszerelt, tágas, kellemes hangulatú. Dekorációja mindig az adott évszakhoz, ünnepkörhöz alkalmazkodik, melyet igyekszünk úgy alakítani, hogy minél kevésbé vegyük el a szabad játékhoz alkalmas teret.
 A pihenőidőt gyermekeink egy külön helységben töltik, amely berendezésévével, színeivel, és hangulatával is segíti a nyugodt pihenést számukra.
   Óvodánkba jelenleg 15 vegyes életkorú gyermek jár. A kis létszám lehetővé teszi, hogy egy igazán családias, szeretetteljes légkörben tölthessék mindennapjaikat.  A nagyobb gyerekek segítségének, nyitottságának köszönhetően, a kicsik is hamar biztonságban, otthonosan érzik magukat. Hisszük és valljuk, hogy a gyermekeket a játékon keresztül ismerhetjük meg, és fejleszthetjük leginkább. Számukra ez az elsődleges, semmivel sem helyettesíthető alaptevékenység, ezért fontos számunkra, hogy  óvodánkban töltött idejüket javarészt  a szabad játék töltse ki, és mindennapi tevékenységeinket is játékba integráljuk.  Mindehhez számos biztonságos, változatos  eszközt, valamint elegendő időt, és teret biztosítunk.
        A délelőtt folyamán folyamatos reggeliztetés zajlik, mellyel párhuzamosan a gyerekek kedvükre játszhatnak a bakakonyhában, építhetnek a játszószőnyegen, alkothatnak az asztaloknál ülve, vagy a kanapén pihenve könyveket lapozgathatnak az e célra kialakított „mesesarokban”.
       Törekszünk rá, hogy a velünk töltött idő kielégítse gyermekeink testi és lelki szükségleteit, valamint érzelmi biztonságot nyújtson. Törekszünk továbbá az egészséges életmód kialakítására, a szociális és érzelmi nevelés biztosítására, az értelmi fejlesztés megvalósulására egyaránt, hogy az óvoda befejezésével éretté váljanak az iskolai élet megkezdésére.
      Programunkat,  heti témáinkat az évszakhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz igazítottuk.
 Feldolgozásuk komplex módon, több napot felölelve valósul meg, mely során érzelemgazdag, befogadó, vidám, hagyományaikat ismerő és őrző, környezettudatos gyermekeket szeretnénk nevelni.
 Lényegesnek tartjuk, hogy a nevezetes alkalmakon kívül, a gyerekek születésnapját, névnapját is megünnepeljük, ezzel is erősítve bennük az egymásra való odafigyelés, az egymás iránti tisztelet, és az összetartozás érzését.
      A Süni csoportos gyerekek élénkek, mozgékonyak, és rendkívül nyitottak. Sokat éneklünk, körjátékozunk, mesélünk, bábozunk. Rengeteget mozgunk a szabad levegőn, rossz idő esetén a csoportszobában is.  Mindezek megvalósulásához segítséget nyújt számunkra a Boldogságóra , az Így tedd rá!, és a Bozsik program is. 
      Településünk környezeti adottságai gazdag lehetőséget biztosítanak a természet megfigyelésére, annak szeretetének, tiszteletének kialakítására.
      Madárbarát óvoda vagyunk, a madarakról való gondoskodás, azok megfigyelése egész éves programjaink közé tartozik, melyet már intézményünk vidám, színes madárodúkkal tarkított kapujához lépve is észrevehetnek a hozzánk látogatók.
      Óvodánk életének lényeges részét képezi a szülőkkel való kapcsolat folyamatos ápolása.
Gyermekink szülei nagyon együttműködőek, rengeteg ötlettel, eszközzel, gyűjtőmunkával segítik a sikeres mindennapokat, terveink megvalósulását.
( Virágosítás, udvar rendezés, papírgyűjtés, óvodai vásárok szervezése, és lebonyolítása, stb… )
 
Szeretettel várjuk óvodánkba azokat a gyermekeket, akiknek szülei szeretnék, hogy gyermekük egy természetközeli,  gyermekközpontú, családias  közegben tölthesse óvódás éveit! 

 

Kapcsolat

3012 Nagykökényes, Petőfi út 14.